Kopiator för din verksamhet?

Om du driver din egen verksamhet – kanske en restaurang eller ett kafé, är du säkerligen i behov av att trycka upp inbjudande menyer och andra slags dokumentformat. På kopiatorerpriser.se kan du beställa offerter från olika leverantörer specialiserade inom områden för försäljning av kopiatorer. Genom att anskaffa en sådan produkt för din verksamhet kan du därmed få möjlighet att utforma dina menyer och plakat på egen hand, istället för att överlåta detta åt exempelvis ett tryckeri. I detta inlägg kan du läsa lite om vad det innebär att äga en kopiator – med hänsyn till funktioner lämpade för olika slags arbetsplatser, såväl som miljöaspekter.

Funktioner vid en kopiator?

Kopiatorer finns i dag med ett flertal olika funktioner, utformningar och kapabiliteter. Därför är det viktigt att du värderar och kartlägger vad som utefter din verksamhets konkreta behov väger tyngst – kvalitet eller kvantitet. Vilket arbetsområde planerar du att använda din nya kopiator inom? Är syftet att framställa en omfattande mängd dokument var dag (kvantitet), eller är det att kopiera högkvalitativa visuella element i färg (kvalitet)?

Kopiator för tryckeri eller förlag?

Inom industrier för tryckeri- och förlagsverksamhet finns ofta en större typ av kopiator, en så kallad ”tryckpress.” En sådan kopiator används inom de verksamheter där kopiering och framställning av dokument i pappersformat är den primära aktiviteteten och syftet för verksamhetens drift.

Kopiator för kontor?

En A3-kopiator är den typ av kopiator som är vanligast på en arbetsplats såsom ett kontor. Detta då det inom arbetslivet ofta är nödvändigt att framställa och duplicera stora format av olika slags originaldokument. Den typ av kopiator som istället är utformad för att framställa dokument i A4-format saknar kapacitet att producera kopior i A3-format, medan en A3-kopiator kan framställa dokument i format av såväl A3 som A4.

Miljöaspekter vid en kopiator?

De största miljöproblemen vid en kopiator består av utsläpp av lösningsmedel, tungmetaller, bromföreningar, freoner, dioxiner och andra giftiga ämnen. En kopiator medför även en hög energi-förbrukning och det är svårt att återvinna material från denna då den kasseras. Ytterligare miljöaspekter vid en kopiator utgörs bland annat av det bromerade flamskyddsmedel som används som brandskydd i elektronisk utrustning. Hos en kopiator finns detta medel i kretskort och kablar såväl som maskinens hölje. Bromerande flamskyddsmedel tillverkas inte i Sverige, utan importeras direkt eller som beståndsdel i plast, gummi och textilier. Vid förbränning av sopor kan detta medel omvandlas till bromerade dioxiner, vilka är väldigt giftiga. Medlet kan även omvandlas till det extremt ozon-förstörande ämnet metylbromid. I naturen är dessa båda ämnen långlivade och kan, utan att brytas ned, lagras i kroppen på människor och djur. Därmed är det av yttersta vikt att vid bruk av en kopiator företa åtgärder för att förhindra sådana utkomster.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>