Värmepump

 

Jag har den sanna glädjen att stoltsera med att mitt hem numera förses med energi via en värmepump. Efter att ha undersökt saken närmare och insett att det nu blivit dags att agera positivt med hänsyn till miljön, valde jag att installera en värmepump. Eftersom jag bor i södra Sverige där marktemperaturen är relativt hög och jordarna vattenhaltiga valde jag att investera i en så kallad ”ytjordvärmepump.” Vill du läsa mer om värmepumpar och beställa leverantörofferter för sådana, kan du göra det här. Greenmatch.se är för övrigt en tjänst för dig som önskar motta förslag på olika lösningar för hållbar energi.

Värmekällor för värmepumpar?

Vanligt förekommande värmekällor för värmepumpar är berggrund, sjövatten eller luft. Även kommunalt avloppsvatten eller industriell spillvärme kan användas vid processer för att utvinna värme hos värmepumpar av större storlek. Den värmepump jag nu använder mig av utvinner energi genom att nyttja värme som lagrats i marken. En sådan ytjordvärmepump är bäst lämpad för byggnader med en hög energikonsumtion och för att på bästa vis kunna nyttja detta alternativ bör man ha tillgång till vattenhaltiga jordar.

Hur fungerar en värmepump?

Via en eldriven kompressor överför en värmepump värme såsom den lagrad i marken till värmesystemet hos en byggnad. Genom att förflytta energi från en kall plats till en varm plats genererar värmepumpen alltså energi i form av värme. Den värmekälla som är bäst lämpad för just din byggnad avgörs av det värmebehov som föreligger såväl som av förutsättningar i omgivningen.

Miljöaspekter?

En värmepump är för dess grundläggande processer beroende av elektricitet och således ej totalt föroreningsfri sett ur aspekter med hänsyn till miljön. Man kan emellertid välja att använda produktionsspecificerad elektricitet, vilket garanterar att elen utvinns på det sätt man valt. Därmed kan man försäkra sig om att den elektricitet som krävs för att operera med en viss värmepump är framställd på ett miljövänligt vis. Genom att välja elektricitet utvunnen från förnybara energikällor blir således värmepumpen i fråga en god klimatinvestering.

Inuti en värmepump cirkulerar ett köldmedium, vilket utgörs av den vätska som utvinner värme från den kalla delen av värmepumpen och överför denna till den varma delen av värmepumpen. Förr bestod denna vätska av freoner som numera förbjudits i Sverige då de visat sig bryta ned ozonlagret. Köldmediumet i nya värmepumpar utgörs därför vanligtvis i dag av fluorerande köldmedier (HFC), vilka saknar inverkan på ozonlagret. Däremot bidrar de till växthuseffekten och det är därför extremt viktigt att vara försiktig vid installation och skrotning av en värmepump, såväl som vid påfyllning av köldmedium för att förhindra läckage.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>